Utøverreglement

Velkommen til Kodal og Gråtassen Triathlon. Gråtassen Triathlon er et uavhengig arrangement som arrangeres av Kodal Idrettslag. Den enkelte utøver er selv ansvarlig for egen forsikring.

Påmelding
All påmelding skjer via EQTiming. Påmeldingen er bindende.

Sykdom/skade
Det gis ikke refusjon dersom den påmeldte ikke kan stille til start. Dette gjelder også ved sykdom (unntak – vise sykemelding fra fastlege). Undersøk med eget forsikringsselskap da denne type hendelser kan være dekket gjennom personlige forsikringer.

Utøveransvar

 • Utøver er selv ansvarlig for at alle personlige opplysninger ved påmelding er korrekt
 • Utøver er ansvarlig for å hente ut sin deltagerkonvolutt i god tid før start
 • Utøver må selv sørge for å feste startnummer og chip etter anvisning
 • Utøver må ha på seg badehette under svømmingen – dette er påbudt
 • Ved vanntemperatur over 16 grader er våtdrakt ikke tillatt
 • Utøver må sykle med godkjent sykkelhjelm – dette er påbudt
 • Utøver sykler på eget ansvar og er pålagt å følge gjeldende lover for trafikk på allmenn vei
 • Alle skal opptre som gode sportsmenn- og kvinner og ikke på noen måte hindre andre deltagere
 • Det er ikke lov til å bytte sykkel underveis, benytte følgebil eller på annen måte motta hjelp til fremdrift (skyve eller trekke) av utenforstående
 • Terrengsykkel er å foretrekke, men hybrid kan også benyttes (el. Sykkel med og uten batteri o.l. er ikke tillatt)
 • Utøver er selv ansvarlig for å bære tap/skade på sykkel eller utstyr for øvrig
 • Utøver er selv ansvarlig for personlige eiendeler
 • Oppdager du skadde personer underveis, meld fra til nærmeste funksjonær, er personen hardt skadet – ring 113!
 • Forsøpling av naturen er strengt forbudt. Benytt søppelsoner.

Diskvalifikasjon
Brudd på en eller flere av ovenstående betingelser kan medføre diskvalifikasjon

Parkering
Alle utøvere som ankommer arrangementet med bil SKAL parkere sin bil på anviste plasser i Kodal. All parkering på Melø (startområdet) vil bli vist bort.


LYKKE TIL!