Løypa

 

 

Svømmingen er på 300 m. og foregår i Åsrumvannet som er beliggende mellom Kodal og Kvelde. Det er påbudt med godt synlig badehette, og starten foregår puljevis.

Sykkeletappen starter ved Åsrumvannet, og ender ved fotballbanen på Kodal IL's idrettsanlegg. Lengden er 24 km i vekslende terreng på grus, asfalt og skogstier. Det er helt nødvendig med offroad-sykkel, og det er påbudt med hjelm. Se kartet under for mer informasjon om sykkeltrase.

Løpingen er på 5 km, og er hovedsakelig på skogstier og litt grus. Det er start og målgang på Kodal IL's idrettspark. 

Store deler av løypa går på privat grunn, og vi ber om minst mulig ferdsel i disse før løpsdatoen.