Gråtassen 2022

Nå er løypetraseen og det meste av sykkeltraseen ryddet, merket og åpen for gjennomkjøring. Vi ber om at merking følges. Hele traseen åpnes 14 dager før rittet. God sprek sommer!